FRANCHISE
มาร่วมเป็นครอบครัว บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจบ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีคณะผู้บริหาร คือ คุณพันธิภา วงศ์ดี และคุณเด่นระพี วงศ์ดี จุดเริ่มต้นของกิจการ เริ่มจากแนวคิดของการต้องการสร้างร้านดีๆ ให้คนในเมืองโคราชได้มีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งต้องการนำอาหารสไตล์ตะวันตก ปรับให้ถูกปากคนไทยมากขึ้น จากความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับความสามารถในการทำอาหารแล้วจึงได้ออกมาเป็นร้านอาหารที่มีเมนูโดนใจใครต่อใครหลายคน และยังทำให้ร้านมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ที่คงมีความเป็นไทยผสมกับวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างกลมกล่อม
  ที่มาของชื่อ บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ นั้นมาจากสรรพนามที่ใช้เรียกชื่อของท่านท้าวสุรนารี หรือที่คนโคราชเรียกกันว่า “ย่าโม” ซึ่งท่าน คือ วีรชนของคนโคราช เป็นแรงบันดาลใจให้ชื่อ บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ ถือกำเนิดขึ้น

VISION
“แฟรนไชส์สเต็กโดยคนไทย ที่อยากส่งมอบความสุขความอร่อย และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน จนเป็นแบรนด์ผู้นาตลาด แฟรนไชส์สเต็ก (สไตล์ไทย) ที่เป็นที่รู้จัก ทั้งในประเทศ และก้าวต่อไปกับความสำเร็จที่มีมาตรฐานสากลในต่างประเทศ”

Philosophy

- บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ เป็นแบรนด์ร้านอาหารที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย

- มีรสชาติเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์

- มีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทันกับความต้องการและความนิยมของตลาดตลอดเวลา

- มีระบบการจัดการและการสนับสนุนที่เป็นมาตรฐาน

- มีหลักสูตรรองรับการปฏิบัติงาน

- เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการภายใต้แบรนด์ “บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์”

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มคนทำงาน และ ครอบครัวสมัยใหม่ ที่เอาใส่ใจต่อความพิถีพิถันกับคุณภาพมาตรฐานของอาหารและบริการ

 


ทำไมต้องซื้อแฟรนไชส์ บ้านย่า สเต็ก เฮาส์1. แฟรนไชส์ซีได้รับการอบรมจากแฟรนไชส์ซอร์ทั้งเรื่องพื้นฐานการทำธุรกิจและองค์ความรู้เฉพาะตัวของธุรกิจแฟรนไชส์

2. แฟรนไชส์ซีมีแรงจูงใจจากการเป็นเจ้าของธุรกิจเอง โดยได้รับการสนับสนุนการทำธุรกิจให้เป็นเหมือนธุรกิจของแฟรนไชส์ซอร์

3. ธุรกิจของแฟรนไชส์ซีจะได้รับประโยชน์จากการมีชื่อเสียงของ ฺBrand Name และได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว

4. แฟรนไชส์ซีลงทุนต่ำกว่าการสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง

5. แฟรนไชส์ซอร์จะสนับสนุนและให้คำปรึกษาธุรกิจของแฟรนไชส์ซีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

6. แฟรนไชส์ซีได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสม

7. แฟรนไชส์ซีได้รับผลประโยชน์จากการต่อรอง หรือมีอำนาจในการสั่งซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าแฟรนไชส์ซอร์

8. แฟรนไชส์ซีจะได้ความรู้เฉพาะในการทำธุรกิจจากประการณ์ของแฟรนไชส์ซอร์

9. ความเสี่ยงทางธุรกิจของแฟรนไชส์ซีจะลดลงมาก

10. แฟรนไชส์ซอร์จะให้การสนันสนุนช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีตลอดการดำเนินงานธุรกิจ

11. แฟรนไชส์ซีมีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ในวัตถุดิบต่าง ๆ ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ และความลับทางการค้า

12. ได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

13. ได้รับข้อมูลทางการตลาดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแฟรนไชส์ซีรายอื่นๆ

14. ได้ประโยชน์ในการทำธุรกิจในสถานที่ ที่เหมาะสม

15. ได้รับประโยชน์ด้านการเงิน


คุณสมบัติของแฟรนไซส์1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล และสามารถจดทะเบียนในประเทศไทยได้

2. สามารถจัดหาพื้นที่จัดทำร้านตามมาตรฐานที่ บริษัทฯ กำหนดได้

3. มีความพร้อมด้านการลงทุน

4. สามารถรับเข้าการอบรม เพื่อบริหารจัดการร้านอาหารได้

5. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานของบริษัทฯ ได้

6. มีใจรักในธุรกิจร้านอาหาร

7. มีเวลาในการบริหารจัดการร้านอาหาร

8. มีใจรัก และเข้าใจในงานบริการลูกค้า

9. มีความพร้อมเรื่องบุคคลากร

10. มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์


สิทธิประโยชน์สำหรับแฟรนไชส์
ขั้นตอนการสมัคร แฟรนไชส์
งบประมาณในการลงทุนเบื้องต้นเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 2.3-2.9 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 70-100 ตรม.) โดยค่าเฉลี่ยการลงทุนเริ่มต้น ประมาณ 2.6 ล้านบาท มีรายละเอียดการลงทุนดังนี้

1. ค่ามัดจำสถานที่ หรือ ค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือน 
2. ค่าออกแบบร้าน (กรณีปรับแบบ)
3. ค่าใช้จ่ายก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ รวมทั้ง งานระบบ 
4. ค่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน 
5. เครื่องใช้ฟ้าและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
6. ระบบเทคโนโลยีและเครื่อง POS
7. สินค้าสำหรับเปิดร้าน 5-7 วัน
8. ค่าประกันภัย
9. ใบอนุญาตและค่าจดทะเบียนนิติบุคคล
**ไม่รวมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทอาหาร**
10. เครื่องแบบพนักงาน
11. ค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการเปิดร้านใหม่ หรือ Grand opening
12. เงินทุนหมุนเวียน

หมายเหตุ :

ประมาณการลงทุนนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในขณะอบรม ซึ่งแฟรนไชส์ซีต้องเตรียมเผื่อไว้เป็นเบี้ยเลี้ยงหรือค่าเดินทางของพนักงานที่ต้องส่งเข้ามาอบรมกับแฟรนไชส์ซอร์ตลอดระยะเวลาการอบรม
***การนำเสนอข้างต้น เป็นการประมาณการตามข้อมูลปัจจุบันที่ได้จากสาขาที่ดำเนินการ ซึ่งอาจแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือภายหลัง การคำนวณการลงทุนแต่ละโครงการ จะมีการวินิจฉัยร่วมกันอีกครั้ง***


โปรแกรมฝึกอบรม      โปรแกรมฝึกอบรมถูกจัดขึ้นมาเพื่อทำให้แฟรนไชส์ซี และพนักงานประจำที่มีความเข้าใจลึกซึ้ง ในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ "บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์" จัดให้มีปารฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารร้าน ความรู้ในผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล จัดหลักสูตรอบรมพนักงานทุกแผนกในระยะเวลา 25-30 วัน และมีโควต้าในการฝึกพนักงาน จำนวน 15 คน โดยแยกหลักสูตรดังนี้

- หลักสูตรบริหาร และจัดการร้าน

- หลักสูตรการบริการ

- หลักสูตรแคชเชียร์

- หลักสูตรบาริสต้าและเบเกอรี่

- หลักสูตรเชฟ และผู้ช่วยเชฟ

- หลักสูตรการตกแต่งจานอาหาร

- หลักสูตรการขนส่งและจัดซื้อ


ใบสมัครแฟรนไชส์
1. ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ชื่อ (ชื่อ & นามสกุล) *
1.2 เบอร์โทรศัพท์ *
1.3 อีเมล์ *
1.4 Line ID *
1.5 ที่อยู่
2. ข้อมูลการลงทุน
2.1 จังหวัด ที่สนใจลงทุน
2.2 มีพื้นที่สำหรับการลงทุนหรือไม่
2.3 ขนาดพื้นที่ ที่สนใจ ตร.ม. (Area sq.m)
2.4 ตำแหน่ง และ รายละเอียดพื้นที่ที่ต้องการเปิดร้าน
2.5 ข้อมูลเพิ่มเติม (Note)
3. ข้อมูลเพิ่มเติม
3.1 ท่านรู้จักแฟรนไชส์ บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ ได้อย่างไร
CONTACT US
389 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา ประเทศไทย 30000
044 075 310
095 4275 498
franchise_mgr@baanyarestaurant.com
9.00-21.00
© 2019 baanyarestaurant.com All Rights Reserved.